Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

System Link® Platform Center pełni funkcję centrali telefonicznej, która posiada możliwość integrowania wszystkich istniejących kanałów komunikacji: VoIP, ISDN, GSM, telefonii analogowej, systemów radiowych. Platforma Link® PBX IP służy do optymalnego zarządzania połączeniami telefonicznymi w technologii SIP, obsługując w tym samym czasie bardzo duże ilości komunikatów i połączeń, zarówno przychodzących jak i wychodzących.

Modułowa budowa systemu Link® umożliwia współdziałanie z zewnętrznymi środowiskami teleinformatycznymi, w tym z większością centrali telefonicznych jak Alcatel, Siemens, AVAYA i wielu innych. Jako platforma teleinformatyczna Link® PBX IP zapewnia odpowiednie urządzenia niezbędne dla telefonii biurowej, a dedykowany serwer pozwala w odpowiedni sposób zarządzać komunikatami IVR oraz kierować kolejkami przekazywanych połączeń, w tym połączeń oczekujących.

Link® System Contact Center to centrum obsługi telefonicznej (biuro obsługi klienta), służące do zarządzania relacjami z klientem (CRM), oparte na rozwiązaniach technologicznych: IVRACD (automatyczna dystrybucja połączeń) i CTI (integracja systemu informatycznego i telekomunikacyjnego). Podstawowe funkcje systemu Contact Center sprowadzają się do obsługi połączeń przychodzących oraz wychodzących, natomiast główne medium kontaktu z klientem stanowi aparat telefoniczny, dodatkowo wspomagany przez inne nośniki łączności jak: poczta elektroniczna, SMS, Webchat, video-konferencje. Kontakty inicjowane przez interesantów wchodzą do dedykowanej kolejki połączeń oczekujących, gdzie po określeniu priorytetów, są kierowane do właściwych agentów Contact Center. Zadaniem agentów jest budowa i utrzymanie relacji z klientem poprzez realizowanie wielu działań polegających między innymi na: udzielaniu informacji, przekazywaniu komunikatów np. o występujących awariach sieci wodociągowych czy pracach planowych, przyjmowaniu rezerwacji, zamówień lub reklamacji, obsłudze umów terminowych, faktur, należności, usługach serwisowych, kampaniach windykacyjnych, obsłudze akcji marketingowych itp.

Link® System IVR działa w oparciu o inteligentny system telekomunikacyjny IVR (Interactive Voice Response), który odpowiada za automatyczne odtwarzanie opracowanych komunikatów głosowych, zapewniając przy tym interaktywny dostęp do informacji, dystrybucji połączeń przychodzących, bazy danych, obsługi połączeń wychodzących, poczty głosowej oraz serwera faksu. Ponadto system IVR wykorzystuje funkcjonalność TTS (Text To Speech) i ASR (Automatic Speech Recognition), które w łatwy sposób pozwalają na realizację dowolnego scenariusza zapowiedzi głosowych, zarówno wbudowanych pierwotnie jak i generowanych na bieżąco na podstawie kolejnych wpisów wczytywanych do aplikacji zarządzającej komunikatami. Wszystkie dostępne funkcje modułu Link® System IVR umożliwiają zarządzanie strukturami IVR oraz wykonywanie określonych zadań w bardzo łatwy i wygodny sposób, bez konieczności posiadania wiedzy i umiejętności w dziedzinie programowania.

Stworzyliśmy kompleksowy system teleinformatyczny LINK® PLATFORM ACCIDENT, umożliwiający zarządzanie operacjami miejskich przedsiębiorstw i nie tylko. W tym celu opracowaliśmy własny system automatycznej telefonicznej informacji o występujących awariach oraz pracach eksploatacyjnych. Podstawą działania systemu LINK® PLATFORM ACCIDENT są następujące moduły:

  • Link Accident zapowiedzi głosowe – Systemy komunikatów głosowych o awariach dla numerów alarmowych.
  • Link Accident SMS/E-MAIL - powiadomienia wykorzystaniem wiadomości SMS lub e-mail
  • Link Accident Notification – System przyjmowania zgłoszeń i zarządzania awariami i pracami eksploatacyjnymi.
  • Link Accident Mobile – Aplikacje mobilne dla pracowników terenowych i brygad remontowych.
  • Link Accident GIS – Systemy informacji przestrzennej.

Link Technologies  © All Rights Reserved.

Link Technologies by linktechnologies.pl