Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

System Link® Platform Center pełni funkcję centrali telefonicznej, która posiada możliwość integrowania wszystkich istniejących kanałów komunikacji: VoIP, ISDN, GSM, telefonii analogowej, systemów radiowych. Platforma Link® PBX IP służy do optymalnego zarządzania połączeniami telefonicznymi w technologii SIP, obsługując w tym samym czasie bardzo duże ilości komunikatów i połączeń, zarówno przychodzących jak i wychodzących.

Modułowa budowa systemu Link® umożliwia współdziałanie z zewnętrznymi środowiskami teleinformatycznymi, w tym z większością centrali telefonicznych jak Alcatel, Siemens, AVAYA i wielu innych. Jako platforma teleinformatyczna Link® PBX IP zapewnia odpowiednie urządzenia niezbędne dla telefonii biurowej, a dedykowany serwer pozwala w odpowiedni sposób zarządzać komunikatami IVR oraz kierować kolejkami przekazywanych połączeń, w tym połączeń oczekujących.

Platforma Link® posiada szeroki wachlarz funkcjonalności, których zakres jest stale rozbudowywany o kolejne innowacyjne rozwiązaniaPoniżej przedstawiamy fundamentalne zadania cele Link® PBX IP:

 • zarządzanie połączeniami transferowanymi do agentów, zalogowanych do centrali telefonicznej Link® PBX IP poprzez protokół SIP, z wykorzystaniem narzędzi programowych (aparatów telefonicznych zainstalowanych na urządzeniach zewnętrznych: komputerach, laptopach);
 • obsługa kilku tysięcy równoległych połączeń poprzez zastosowanie odpowiednich technik równoważenia obciążeń (load balancing), gwarantujących bezawaryjną i optymalną pracę systemu na poziomie wieloprocesowym.
 • moduł Link® PBX IP Reports Module – odpowiedzialny za generowanie statystyk oraz raportów, przedstawiających wyniki pracy centrali telefonicznej zgodnie z ustalonymi parametrami; dostęp do modułu jest realizowany z aplikacji Link® PBX IP Web Administrator;
 • moduł Link® PBX IP Records – umożliwiający nagrywanie w formatach wave i mp3 wszystkich rozmów prowadzonych przez agentów oraz rozmów dystrybuowanych przez centralę Link® PBX IP; dostęp do rejestrowanych nagrań oraz ich przeglądanie umożliwia dodatkowa aplikacja systemu; zarchiwizowane nagrania można wyszukiwać z każdego komputera w sieci lokalnej TCP/IP, według określonych indykatorów: daty, czasu, numeru identyfikacyjnego;
 • moduł Link® PBX IP VoiceMailing – wsparcie dla połączeń wychodzących (outbound) bez udziału agentów (np. badanie satysfakcji klienta po zakończeniu rozmowy z agentem);
 • moduł tworzenia bazy danych i książek adresowych – możliwość wprowadzenia bazy kontaktów i zarządzania nią przez użytkowników systemu; możliwość wprowadzania i edycji danych kontaktowych;
 • zarządzanie działaniami administracyjnymi poprzez przeglądarkę WWW (zabezpieczenie szyfrowane) – pełny lub częściowy dostęp do wygenerowanych kont użytkowników; kontrola zadań i operacji wykonywanych w systemie;
 • generowanie raportów billingowych – narzędzie umożliwia integrację z innymi systemami wewnętrznymi oraz identyfikację i rejestrowanie prywatnych połączeń, co ułatwia kontrolowanie kosztów prowadzonych rozmów;
 • moduł Link® PBX IP Soft Switch Module – komponent programowy centrali telefonicznej wspierający obsługę kanałów telefonii VoIP takich jak: SIP, IAX2.
 • moduł Link® PBX IP PSTN Gateway – narzędzie działające w oparciu o specjalne karty telekomunikacyjne z sygnalizacją ISDN DSS1 umożliwia podłączenie systemu PBX bezpośrednio do sieci publicznej operatora telekomunikacyjnego PSTN (Public Switched Telephone Network).
 • mechanizmy wspomagania podstawowych funkcji telekomunikacyjnych w zakresie: zawieszania połączeń, przekierowywania połączeń, transferu połączeń, oczekiwania na połączenie, kolejkowania i parkowania połączeń.
 • moduł zabezpieczeń – szyfrowanie komunikatów, powiadomień i rozmów, ochrona przed próbami złamania haseł, kontrola zgodności ze standardem SIP oraz polityką bezpieczeństwa.

Link Technologies  © All Rights Reserved.

Link Technologies by linktechnologies.pl