Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Stworzyliśmy kompleksowy system teleinformatyczny LINK® PLATFORM ACCIDENT, umożliwiający zarządzanie operacjami miejskich przedsiębiorstw i nie tylko. W tym celu opracowaliśmy własny system automatycznej telefonicznej informacji o występujących awariach oraz pracach eksploatacyjnych. Podstawą działania systemu LINK® PLATFORM ACCIDENT są następujące moduły:

 • Link Accident zapowiedzi głosowe – Systemy komunikatów głosowych o awariach dla numerów alarmowych.
 • Link Accident SMS/E-MAIL - powiadomienia wykorzystaniem wiadomości SMS lub e-mail
 • Link Accident Notification – System przyjmowania zgłoszeń i zarządzania awariami i pracami eksploatacyjnymi.
 • Link Accident Mobile – Aplikacje mobilne dla pracowników terenowych i brygad remontowych.
 • Link Accident GIS – Systemy informacji przestrzennej.

System LINK® PLATFORM ACCIDENT wyróżnia się innowacyjnymi funkcjami skoncentrowanymi na poprawianiu wyników naszych klientów poprzez profesjonalne wspieranie procesu zarządzania awariami w przedsiębiorstwach wodociągowych. Integracja naszej unikalnej platformy telekomunikacyjnej z wewnętrznymi systemami naszych partnerów biznesowych pozwala wypracować nowoczesne metody reagowania na sytuacje awaryjne, a tym samym znacząco usprawniać działanie procesy biznesowe w przedsiębiorstwach miejskich.

Funkcja IVR

Link® Platform Accident działa w oparciu o nowoczesne technologie jak IVR – Inteligentny System Zapowiedzi Słownych – który pełni funkcję interaktywnego dostępu do informacji, dystrybucji połączeń przychodzących, interaktywnego dostępu do baz danych, obsługi połączeń wychodzących, poczty głosowej i faksowej oraz faksów na żądanie. Zapewnia użytkownikom stały dostęp do informacji głosowych niezbędnych w skutecznym zarządzaniu sytuacjami awaryjnymi. Ponadto system IVR wykorzystuje funkcjonalność TTS (Text To Speech), która w łatwy sposób pozwalają na realizację dowolnego scenariusza komunikatów, zarówno pierwotnie wbudowanych jak i generowanych na bieżąco na podstawie wpisów w aplikacji administracyjnej.

Aplikacja WWW do zarządzania awariami

Istotą funkcjonowania systemu Link Platform Accident było stworzenie i uruchomienie nowoczesnej aplikacji WWW, posiadającej liczne funkcje wspomagające proces zarządzania komunikatami o zgłaszanych awariach np. wodociągowych lub energetycznych. Aplikacja pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie odtwarzanych powiadomień o występujących awariach. Dla każdego komunikatu, celem jego optymalnej identyfikacji, została nadana możliwość określenia nazwy rejonu, której on dotyczy, treści oraz jego pozycji na liście wszystkich utworzonych i aktualizowanych komunikatów. Funkcja ta jest istotna podczas wykonywania przez dyspozytorów operacji odtwarzania zgłoszeń o awariach w odpowiedniej dla nich kolejności, decydującej o stopniu zagrożenia, powstałego na skutek wystąpienia awarii.

Integracja systemu komunikatów ze stroną WWW i portali społecznościowych.

Jednym z najnowszych projektów mających na celu rozszerzenie funkcjonalności systemu Link® Platform Accident jest wykonanie dodatkowej integracji systemu ze stroną WWW zamawiającego.

Zalety takiego rozwiązania to przede wszystkim: możliwość wprowadzania komunikatów o awariach poprzez system Link Platform Accident na stronę WWW i np. Facebook klienta co zwiększa efektywności działań zarządzających awariami i informowania o nich.

Moduł – Rejestr zgłoszeń awarii

Aplikacja Link® Platform Accident została wyposażona w dodatkową funkcję – rejestru zgłoszeń o występujących awariach – jako moduł pomocniczy, działający wyłącznie w oparciu o moduł podstawowy systemu rejestracji rozmów.

Podstawowe funkcjonalności modułu to:

 • Rejestr zgłoszeń awarii i prac eksploatacyjnych
 • Powiązanie zgłoszeń awarii z zarejestrowanymi rozmowami telefonicznymi Dyspozytor – Klient
 • System raportowania, umożliwiający wyszukiwanie zarchiwizowanych powiadomień wraz z nagranymi rozmowami

Accident Mobile Client

Jednym z najnowszych rozwiązań systemu Link® Platform Accident jest aplikacja Accident Mobile Client, której podstawowym zadaniem jest ułatwienie każdemu użytkownikowi dostępu do systemu przy pomocy urządzeń mobilnych, działających w oparciu o system operacyjny Android. Główne zalety aplikacji to przede wszystkim:

 • Mobilność - Accident Mobile Client umożliwia dostęp do rejestru zgłoszeń o występujących awariach lub pracach planowych z każdego miejsca według zasięgu operatora telefonu
 • Dostęp do modułu zarządzania komunikatami, co pozwala na zdalne pobieranie z centralnego systemu obsługi zgłoszeń oraz edytowanie komunikatów, przypisanych do danego pogotowia wodociągowego
 • Zdalna aktualizacja statusu zadań wykonywanych przez pracowników pogotowia lub brygad terenowych.
 • Integracja z Google Maps oraz GPS – dzięki tej funkcji dyspozytor ma możliwość zdalnego ustawienia punktu nawigacji GPS na telefonie pracownika pogotowia oraz określenia nie tylko ulicy i numeru domu, ale również dokładnych współrzędnych geograficznych odczytywanych z systemu GIS, co znacząco ułatwia zlokalizowanie miejsca awarii i przyspiesza działania mające na celu usunięcie awarii. Aplikacja umożliwia pełną dwustronną integrację z system GIS. Takie rozwiązanie pozwala na przesyłanie współrzędnych geograficznych, określających miejsce wystąpienia awarii oraz konkretnych danych.

SMS – Accident

Moduł SMS Accident służy do ręcznego lub automatycznego przesyłania (za pomocą bramki SMS) powiadomień o występujących awariach lub pracach eksploatacyjnych na sieci. System SMS może również służyć jako moduł do powiadamiania o awariach i wyłączeniach planowych dla  pracowników lub dyrekcję/zarząd przedsiębiorstwa.

Platforma Link® została zbudowana w oparciu o nowoczesne rozwiązania VoIP, dzięki czemu może współpracować ze środowiskami teleinformatycznymi naszych partnerów wdrożeniowych, jak również z większością central telefonicznych, m.in.: Alcatel, Siemens, AVAYA, Slican itd. 

Link Technologies  © All Rights Reserved.

Link Technologies by linktechnologies.pl