Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Link® System IVR działa w oparciu o inteligentny system telekomunikacyjny IVR (Interactive Voice Response), który odpowiada za automatyczne odtwarzanie opracowanych komunikatów głosowych, zapewniając przy tym interaktywny dostęp do informacji, dystrybucji połączeń przychodzących, bazy danych, obsługi połączeń wychodzących, poczty głosowej oraz serwera faksu. Ponadto system IVR wykorzystuje funkcjonalność TTS (Text To Speech) i ASR (Automatic Speech Recognition), które w łatwy sposób pozwalają na realizację dowolnego scenariusza zapowiedzi głosowych, zarówno wbudowanych pierwotnie jak i generowanych na bieżąco na podstawie kolejnych wpisów wczytywanych do aplikacji zarządzającej komunikatami. Wszystkie dostępne funkcje modułu Link® System IVR umożliwiają zarządzanie strukturami IVR oraz wykonywanie określonych zadań w bardzo łatwy i wygodny sposób, bez konieczności posiadania wiedzy i umiejętności w dziedzinie programowania.

Moduł Link® System IVR został wyposażony w profesjonalne narzędzia do budowy tzw. drzewa IVR, którego podstawowym zadaniem jest budowa automatycznego dialogu z klientem, a więc uproszczenie procesu poruszania się przez interesantów po możliwych ścieżkach wyboru właściwych komunikatów w celu uzyskania kluczowych informacji lub załatwienia konkretnych spraw. System sterowania głosem i rozpoznawania mowy pozwala na precyzowanie zamiarów i celów klientów, jak również identyfikowanie połączeń przychodzących i tworzenie indywidualnych drzew IVR dla każdego zarejestrowanego kontaktu. Dzięki wbudowanej technologii ASR moduł Link® System IVR posiada zdolność swobodnej wymiany komunikatów z użytkownikami, a na podstawie prowadzonego dialogu potrafi udzielić konkretnych informacji lub przetransferować właściwe zgłoszenie do agenta (pracownika linii wsparcia), oczekującego na konsultacje, udzielenie informacji lub rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Zaletą wdrożenia modułu Link® System IVR jest możliwość wbudowania oraz rozwijania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, polegających na wykorzystaniu istniejących kanałów elektronicznych (np. e-czatu, mediów społecznościowych) w budowaniu inteligentnego dialogu z klientem w czasie rzeczywistym (Dialog Management). Metoda ta gwarantuje pełne wsparcie i poszerzanie zakresu działania kanałów kontaktu oraz optymalizowanie kosztów związanych z czasem obsługi klienta przy jednoczesnym zwiększaniu dostępności i skuteczności działań zachodzących w interakcjach biznesowych. Klienci uzyskują żądane informacje w sposób automatyczny, skuteczny, zrozumiały i rzetelny, co sprzyja budowaniu długotrwałej relacji i współpracy opartej na zaufaniu, zysku i dalszym rozwoju.

Link Technologies  © All Rights Reserved.

Link Technologies by linktechnologies.pl